Abgeschlossen

21. Juliveiling 2014

Abgeschlossen | Präsenzauktion

04.07.2014 – 07.07.2014

1340 Ergebnisse
Verkauft
Kyrillisch gesigneerd
1055
Kyrillisch gesigneerd

Ergebnis:

13.000 EUR

Verkauft
Rietveld bureau
4000
Rietveld bureau

Ergebnis:

7.000 EUR

Verkauft
Empire servies, zilver
1
Empire servies, zilver

Ergebnis:

3.300 EUR

Verkauft
Kang Xi trekpotje
6033
Kang Xi trekpotje

Ergebnis:

3.300 EUR

Verkauft
Broodkast
4001
Broodkast

Ergebnis:

3.200 EUR

Verkauft
Schilderij, G. de Laportille
1006
Schilderij, G. de Laportille

Ergebnis:

2.000 EUR

Verkauft
Jachtklok, Schwarzwald
3502
Jachtklok, Schwarzwald

Ergebnis:

2.000 EUR

Verkauft
Koppel in kist, damast
2015
Koppel in kist, damast

Ergebnis:

1.950 EUR

Verkauft
Antieke beker
4
Antieke beker

Ergebnis:

1.900 EUR

Verkauft
Hoge blauwe vaas
6009
Hoge blauwe vaas

Ergebnis:

1.600 EUR

Verkauft
2 Kang Xi schotels
6027
2 Kang Xi schotels

Ergebnis:

1.600 EUR

Verkauft
Yixing theepot, theeglazuur
6442
Yixing theepot, theeglazuur

Ergebnis:

1.600 EUR

Verkauft
Witte kom met drakendecor
6319
Witte kom met drakendecor

Ergebnis:

1.350 EUR

Verkauft
Chatule
43
Chatule

Ergebnis:

1.300 EUR

Verkauft
Gestoken blaasbalg
2014
Gestoken blaasbalg

Ergebnis:

1.300 EUR

Verkauft
Kabinet
4020
Kabinet

Ergebnis:

1.300 EUR

Verkauft
Schaal met draken
6044
Schaal met draken

Ergebnis:

1.300 EUR

Verkauft
Koningscollier GG
379
Koningscollier GG

Ergebnis:

1.200 EUR

Verkauft
Ivoren okimono
5821
Ivoren okimono

Ergebnis:

1.200 EUR

Verkauft
Twentse staartklok
3500
Twentse staartklok

Ergebnis:

1.150 EUR

Verkauft
Antiek kistje
2066
Antiek kistje

Ergebnis:

1.100 EUR

Verkauft
Voorraadpotje, 18e eeuw
6310
Voorraadpotje, 18e eeuw

Ergebnis:

1.100 EUR

Verkauft
Choker diamant
331
Choker diamant

Ergebnis:

1.000 EUR

Verkauft
Kromzwaard
2013
Kromzwaard

Ergebnis:

1.000 EUR